wyszukiwanie zaawansowane
1 » Strefa kibica2

Strefa kibica

Lista przedmiotów zabronionych na terenie skoczni:

 • Broń
 • Materiały wybuchowe
 • Wyroby pirotechniczne (petardy, zimne ognie, race, pochodnie itp.)
 • Materiały pożarowo niebezpieczne
 • Przedmioty mogące zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu (kije basebolowe, metalowe rurki, noże itp.)
 • Napoje w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,2l
 • Napoje w puszkach
 • Napoje w opakowaniach szklanych
 • Środki odurzające oraz substancje psychotropowe
 • Napoje alkoholowe
 • Flagi z uchwytami innymi niż plastikowe (drewniane, metalowe)

Zasady wykorzystania zakupionego biletu:

 • Zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu,
 • Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,
 • Organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów,
 • Bilet uszkodzony, nie posiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet,
 • Posiadany przez uczestnika imprezy masowej bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej i dzieci,
 • Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na stadion skoczni, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu,
 • Posiadacz biletu jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi na rewersie biletu oraz mapką która ułatwi bezkolizyjne dojście do właściwego Sektora.

Parkingi
W czasie zawodów ulice w okolicach Wielkiej Krokwi są wyłączone dla ruchu samochodów. Proponujemy skorzystać z dostępnych parkingów na terenie miasta:
•    Parking przy Dworcu PKP, ul. Chramcówki
•    Parking przy ul Zaruskiego
•    Parking przy Alejach 3 maja ( górne)
•    Parking przy Placu pod Gubałówką
•    Parking dla autokarów przy Alejach 3 maja ( dolne)

Dostępne są również mniejsze parkingi usytuowane przy ulicach w centrum Zakopanego:

•    ul. Gimnazjalna (obok TESCO)
•    ul. Henryka Sienkiewicza (górna i dolna)
•    ul. Tadeusza Kościuszki
•    ul. Słoneczna
•    ul. Jagiellońska
•    Plac Niepodległości
•    ul. Ks. Józefa Stolarczyka
•    ul. Stanisława Witkiewicza


Przejdź do strony głównej